Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090173S-01 Iho- ja sukupuolitaudit, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090173S-01  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Iho- ja sukupuolitaudit  Lyhenne Iho- ja sukupuo 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Syrjälä, Anna-Maija Hannele 
Kaisa Tasanen-Määttä 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 1 op opintoja, vastaa 0.5 op opiskelijan työtä)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi, kevät

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson käytyään tunnistaa hammas- ja suusairauksia sivuavat yleisimmät iho- ja sukupuolitaudit ja osaa ottaa ne huomioon omassa työssään ja/tai lähettää potilaansa asianmukaiseen hoitoon.

 
Sisältö 

Tavallisimmat iho- ja sukupuolitaudit, diagnostisen allergologian menetelmät

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus (6 tuntia)

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suusairaudet ja terveys -juonne

 
Oppimateriaali 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, opetuksen yhteydessä jaettu aineisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kuulustelu tai läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Kaisa Tasanen-Määttä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: