Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090171A-03 Hammasmorfologia, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090171A-03  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Hammasmorfologia  Lyhenne Hammasmorfologi 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 

Kuvaus
Laajuus 

Osa opintojaksoa 090171A Johdatus suun terveyteen I 3 op opintoja, vastaa 2,0 op työmäärää

 

 

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee perustiedot hampaiden makroanatomiasta ja morfologiasta
  • tunnistaa erilaiset hammas- ja hampaistotyypit
 
Sisältö 

Erilaiset hammas- ja hampaistotyypit, hampaisto osana purentaelintä, hampaiden anatominen rakenne ja morfologia

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus integroituna harjoitustöihin 27 h, vastaa 54 h opiskelijan työtä, 100 % läsnäolo

 
Kohderyhmä 

1. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Kurssin aikana jaettu materiaali, oheislukemistona Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. A color atlas & textbook of oral anatomy. sivut 10–24.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt, tentti

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija Marja-Liisa Laitala, HLT Raija Vainionpää

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärin perustiedot ja –taidot juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: