Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090171A-01 Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090171A-01  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan  Lyhenne Johdatus hampai 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pirttiniemi, Pertti Mikael 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa opintojakson 090171A Johdatus suun terveyteen I 3 op opintoja, vastaa 0,5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa havainnoida pään alueen normaalia kasvua ja kehitystä ja ottaa huomioon eri tekijöiden vaikutusta purennan kehitykseen.

 
Sisältö 

Johdanto oikomisopin ja oikomishoitojen käsitteisiin.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmätyöt, keskustelu. 8 tuntia

 
Kohderyhmä 

1. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei tarvittavaa ennakko-opiskelua

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Johdanto hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan on osa Johdatus suun terveyteen -opintokokonaisuutta

 
Oppimateriaali 

Luentomonisteet

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luento-opetukseen.

Opetus sisältyy hampaiston kehitys- ja oikomisopin loppukuulusteluun.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pertti Pirttiniemi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonne, Johdatus suun terveyteen -kokonaisuus

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: