Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090170P Johdatus suun terveyteen II, 1 op 
Tunniste 090170P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus suun terveyteen II  Lyhenne Johdatus suu II 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 
Tarja Tanner 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. opiskeluvuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa keskeiset suunterveyttä (karies, ientulehdus) edistävät ja uhkaavat tekijät
  • osaa osana pienryhmää suunnitella ja toteuttaa 1-2 luokkalaisille koululaisille suunnatun terveydenedistämistehtävän
  • tunnistaa prekliinisen vaiheen klinikkasalityöskentelyn toimintamallin
  • hahmottaa hammashoidon perusterveydenhuollon järjestämisen perusteet
  • tietää pääpiirteittäin erikoissairaanhoitotasoisen hammashoidon järjestämisen perusteet
 
Sisältö 

Suunterveyden edistäminen 1-2-luokkalaisille koululaisille (17 h): Luennot: Esittelyluento (3h), jossa käsitellään tavallisimmat suun sairaudet (karies, ientulehdus), miten niitä ehkäistään yksilö- ja väestötasolla. Tutustutaan myös lyhyesti lasten henkiseen kehitykseen. Suunnitellaan toteutettavat rastit (4-5) Ryhmissä (3 h) liittyen terveyden edistämiseen.

Tutustuminen hammashoidon perusterveydenhuoltoon (5h): Opiskelija käy tutustumassa kaksi kertaa prekliinisessä vaiheessa klinikkasalityöskentelyyn Opetushammashoitolassa. Tutustumiskäynnillä seurataan kandidaatin työtä ja avustetaan hänen opetuksensa mukaisesti esimerkiksi pitämällä imuria. Klinikkasalityöskentelyharjoitukseen varataan aikaa noin 2,5 tuntia / kerta.

Tutustuminen hammashoidon erikoissairaanhoitoon (5h): Luennot: Esittelyluento (3h) jossa käsitellään erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu ja sitä koskeva lainsäädäntö yleispiirteissään. Potilaan hoitopolku erikoissairaanhoidossa. Hammashoidon erikoistumiskoulutusjärjestelmän esittely ja erikoistuvan hammaslääkärin toimenkuva. Erikoissairaanhoidon spesialiteetit ja tyyppitoimenpiteet ja hoitokokonaisuudet erikoisaloittain esiteltynä. Tutustumiskäynti Oulun kaupungin erikoishammashoidon yksikköön sekä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) Hammas- ja suusairauksien poliklinikkaan.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus, ryhmätyö, työskentelyharjoitukset

 
Kohderyhmä 

2. vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Prof. Marja-Liisa Laitala

HLT Tarja Tanner

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus suun terveyteen II  Opintojakso  Anne Laajala  02.05.22 -12.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: