Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080917S Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö, 5-10 op 
Tunniste 080917S  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö  Lyhenne Biolääketieteel 
Laajuus5-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Lassi Rieppo 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 - 10 op / 135 - 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa maisterivaiheessa vapaasti syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista tutkimus- tai tuotekehitysongelman aiemmin oppimansa perusteella ja raportoida sen kirjallisesti ja suullisesti.

 
Sisältö 

Pienimuotoisen projektin toteuttaminen. Projekti voi olla tutkimukseen tai esim. tuotekehitykseen liittyvä.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Opiskelija osallistuu yliopiston sisäiseen tai ulkoiseen projektiin. Opiskelija laatii projektisuunnitelman erillisten ohjeiden mukaisesti ja esittelee sen seminaarissa. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden seminaarikertoihin vähintään kerran. Projektin lopussa opiskelija laatii työstään raportin sekä esittelee sen seminaarissa.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija osallistuu yliopiston sisäiseen tai ulkoiseen projektiin. Opiskelija laatii projektisuunnitelman erillisten ohjeiden mukaisesti ja esittelee sen seminaarissa. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden seminaarikertoihin vähintään kerran. Projektin lopussa opiskelija laatii siitä raportin sekä esittelee sen seminaarissa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty tai hylätty.

 

 
Vastuuhenkilö 

FT Lassi Rieppo

 
Työelämäyhteistyö 

Erikoistyö voidaan toteuttaa yrityksen tai organisaation toimeksiannosta. Aiheesta ja ohjauksesta sovitaan toimeksiantajan kanssa.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö KESÄ 2020  Opintojakso  10  Lassi Rieppo  01.05.20 -30.09.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö  Opintojakso  Lassi Rieppo  30.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: