Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080901A Johdatus kliiniseen lääketieteen tekniikkaan, 5 op 
Tunniste 080901A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus kliiniseen lääketieteen tekniikkaan  Lyhenne Johdatus kliini 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

 5 op, 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kandi- tai maisterivaihe, syyslukukausi 1. ja 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee kliinisen lääketieteen eri erikoisaloilla käytettäviä tekniikan menetelmiä, osaa kuvata niiden toimintaperiaatteita ja arvioida menetelmien etuja ja puutteita.

 
Sisältö 

Johdantoluennot opintojaksoon. Kliinisen lääketieteen eri erikoisalojen asiantuntijoiden luennot ja demonstraatiot, joissa johdatetaan erikoisalojen viitekehyksiin ja esitellään käytössä olevia teknisiä menetelmiä ja niiden kehittämistarpeita.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Alkutentti. Luento-opetus, demonstraatiot, oppimistehtävä ja itsenäinen opiskelu. Lopputentti luentojen ja oheismateriaalin perusteella.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikasta kiinnostuneet opiskelijat (hyvinvointitekniikka, tietotekniikka, sähkötekniikka, konetekniikka, tuotantotalous, fysiikka, muut vastaavat tutkinto-ohjelmat).

 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 

 
Oppimateriaali 

T. Sora, P. Antikainen, M. Laisalmi, S. Vierula: Sairaanhoidon teknologia, WSOY 2002.
P. Pölönen, T. Ala-Kokko et al.: Akuuttihoidon laitteet, Duodecim 2013.

Saatavilla verkkojulkaisuna: http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti
Luennoilla osoitettu materiaali.

 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Alkutentti, jossa on monivalintakysymyksiä. Osallistuminen luento-opetukseen ja demonstraatioihin. Oppimistehtävä. Lopputentti, jossa on esseetyyppisiä kysymyksiä. Lopputenttiin osallistuminen edellyttää, että alkutentti ja oppimistehtävä on suoritettu hyväksytysti.  

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5 tai hylätty. Arvostelu tapahtuu lopputentin arvosanan perusteella.

 

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssi toteutetaan pääosin sairaalaympäristössä ja opettajina toimivat kliinisten alojen asiantuntijat.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan  Opintojakso  Jämsä, Timo Jaakko  07.09.20 -29.10.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op ov Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan s2010-k2011  Tentti  Miika Nieminen 
21.03.11ma 13.00-16.00
Ilmoittautumiseen Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan tentti  Tentti    Jämsä, Timo Jaakko  06.11.20
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: