Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080206A Reseptioppi, 0.5 op 
Tunniste 080206A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Reseptioppi  Lyhenne Reseptioppi 
Laajuus0.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Miia Turpeinen 

Kuvaus
Laajuus 

0.5 op/13 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asianmukaiset reseptin kirjoitustavat ja hallitsee viranomaisten lääkkeiden määräämistä ja toimittamista koskevat keskeiset määräykset ja rajoitukset. Lisäksi opiskelija ymmärtää apteekin roolin lääkkeiden toimittamisessa.

 
Sisältö 

Lääkkeenmääräämiseen liittyvät lait ja asetukset. Reseptin rakenne, toimitusmääräykset ja reseptin kirjoittaminen. Apteekin merkitys lääkkeiden toimittamisessa, lääkemuodot, lääkkeiden laadunvalvonta ja säilyvyys.

 
Järjestämistapa 

Opetus järjestetään lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 6 h, verkko-opetus 3 h, itsenäistä opiskelua 4 h.

 
Kohderyhmä 

Opintojakso on suunnattu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittajille.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että prekliiniset opinnot on suoritettu.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Ei vaihtoehtoisia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Terveysportin (http://www.terveysportti.fi/terveysportti/koti) lääketietokannan reseptiopas. Kansallisen Terveysarkiston www-sivut (http://www.kanta.fi/). Lääkkeenmääräämiseen liittyvät lait ja asetukset (www.finlex.fi).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo kaikilla luennoilla ja verkko-opetuksen suorittaminen tai verkko-opetuksen suorittaminen ja kirjallinen kuulustelu.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

Oppijaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Miia Turpeinen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla järjestetään vierailuluento apteekista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: