Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043053P Potilas-lääkärisuhteen perusteet, 3 op 
Tunniste 043053P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Potilas-lääkärisuhteen perusteet  Lyhenne Potilas-lääkäri 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Heli Vikeväinen 

Kuvaus
Laajuus 

3 op/81 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toinen lukuvuosi (C4), kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- erottaa potilas- ja lääkärikeskeisen haastattelun toimintaperiaatteet. Ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen potilas-lääkärisuhteessa.
- hahmottaa yleiskuvan yleislääketieteen erityisosaamisalueista ja hahmottaa yleislääkärin diagnostiset strategiat
- kuvata reflektio -käsitteen ja tuntee sen erilaiset määrittelyt. Alkaa tunnistaa omia, itsessä herääviä tunteita ja asenteita erilaisia potilaita kohtaan ja harjaantuu näiden tunteidensa käsittelyssä.
- kuvata terveyskeskuksen ja sairaalan moniammatillista tiimityötä lääkärin ja hammaslääkärin ammatissa.

 

 
Sisältö 

Tutustuminen lääkärin työskentelyyn terveyskeskuksessa sekä päivystys- että ajanvarausvastaanotolla ja työskentelyyn hoitotiimissä. Haastattelutekniikan harjoittelu. Opiskelijat kirjoittavat reflektion kokemuksistaan tk-harjoittelussa.

 

 

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus. Opintojaksolla käytetään Moodle-ympäristöä.

 
Toteutustavat 

Seminaari, pienryhmäharjoitukset, terveyskeskusharjoittelu (3 pv) ja siihen liittyvät kirjalliset tehtävät sekä reflektion kirjoittaminen.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

C1

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso tulee suorittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opintojen kahden ensimmäisen vuoden aikana (prekliinisessä vaiheessa).

 
Oppimateriaali 

Kurssimateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen seminaariin, ryhmäopetuksiin, pienryhmäharjoituksiin tehtävineen sekä käytännön jaksoon terveyskeskuksessa.

 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Heli Vikeväinen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksoon kuuluu terveyskeskusharjoittelu, jossa opiskelijat seuraavat ja haastattelevat tulevassa ammatissaan toimivia ammattilaisia (lääkäreitä).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Potilas-lääkäri suhteen perusteet  Opintojakso  Juha Auvinen  26.01.22 -03.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: