Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043052P Yleinen patologia, 5 op 
Tunniste 043052P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Yleinen patologia  Lyhenne Yleinen patolog 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mäkinen, Markus Juhana 
Vesa-Matti Pohjanen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojaksolla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat oppivat perusteet tautiprosessien syistä, mekanismeista ja kehittymisestä, ja oppivat tunnistamaan ja arvioimaan tautien aiheuttamia kudosmuutoksia ja niiden toiminnallista ja kliinistä merkitystä.

 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa patologian keskeisen termistön ja tautien luokittelun periaatteet ja ymmärtää tautien synty- ja kehitysprosessien keskeiset mekanismit (etiologia ja patogeneesi). Opiskelija pystyy tunnistamaan tavallisimpien sairauksien paljain silmin näkyvät ja mikroskooppiset muutokset ja niiden perusteella luokittelemaan muutoksen oikeaan tautiluokkaan. Opiskelija ymmärtää yhteyden tautien rakenteellisten ja patofysiologisten muutosten ja kliinisten oireiden ja löydösten välillä.

 
Sisältö 

Kurssin keskeiset aihealueet:

1.       Sairauksien syyt (perinnöllisyys, ympäristö, kehitys, vanheneminen, kertymät)

2.       Solujen ja kudosten sopeutumismuutokset

3.       Solu- ja kudosvauriot ja vaurioiden paraneminen

4.       Tulehdus ja siihen liittyvät sairaudet (infektiot ja immunologia)

5.       Kasvainsairaudet

6.       Nestetasapainon ja verenkierron häiriöt

7.       Diagnostinen patologia ja sytologia

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Alkutentti. Luentoja 30 tuntia (mukaan lukien kertausluennot). Kontaktiopetusmuotoista ryhmäopetusta 21 tuntia. Itsenäistä opiskelua 80 tuntia sisältäen ryhmäopetuksiin liittyvien ennakkotehtävien ja muiden tehtävien suorituksen. Tentti 2 tuntia. 

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Alkutentti. Lisäksi suositellaan anatomian ja fysiologian kurssien suorittamista.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso tulee suorittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen kahden ensimmäisen vuoden opintojen aikana (prekliinisessä vaiheessa).

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Mäkinen M. et al. Patologia, Duodecim, 2012 tai uudempi painos / sähköinen versio osoitteessa www.oppiportti.fi (jaksot: Sairauksien syyt ; Yleinen patologia)

Vaihtoehtoiset englanninkieliset oppikirjat: Cross SS: Underwood’s Pathology, a clinical approach (6. tai uudempi painos; jaksot: Basic pathology and General disease mechanisms), Kumar V. et al.: Robbins Basic Pathology, (9. tai uudempi painos); tai Kumar V. et al.: Robbins and Cotran, Pathologic basis of disease (8. tai uudempi painos).

Muu kurssin aikana jaettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Alkutentin suorittaminen, osallistuminen pakollisiin harjoituksiin ja tentti.

 
Arviointiasteikko 

1-5/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Markus Mäkinen

 
Työelämäyhteistyö 

Tutustuminen OYS:n patologian osastoon. Opintojakson obduktio- ja muu kliininen ryhmäopetus tapahtuu yhteistyössä OYS:n patologian osaston kanssa.

 
Lisätiedot 

Ruumiinavausopetus on vapaaehtoinen, mutta suunnattu vain lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: