Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043038P Säteilyturvallisuus lääketieteessä, 2 op 
Tunniste 043038P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Säteilyturvallisuus lääketieteessä  Lyhenne Säteilyturvalli 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Miika Nieminen 
Meri Ojakangas 

Kuvaus
Laajuus 

2 op / 54 tuntia

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuoden syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija osaa kuvailla eri säteilylajit ja niiden soveltamisalueet lääketieteessä, selittää säteilyn biologiset vaikutusmekanismit, määritellä säteilyn käyttöä koskevat säädökset ja kuvata säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännössä ja kykenee opastamaan muita turvalliseen työskentelyyn.

 
Sisältö 

Säteilyfysiikan perusteet, säteilybiologian perusteet, säteilysuojelusäännöstö, säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla,  säteilyn käyttö lääketieteessä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 16h, ryhmätöiden valmistelu ja omatoiminen opiskelu 34h, ryhmätöiden purku 4h. Lopputentti.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Jakso kuitenkin liittyy kuvantamisdiagnostiikan ja onkologian opetukseen

 
Oppimateriaali 

Säteily ja sen havaitseminen, Tarja K. Ikäheimonen (toim). Säteily- ja ydinturvallisuus –kirjasarja. STUK, 2002

Säteilyn terveysvaikutukset, Wendla Paile (toim). Säteily- ja ydinturvallisuus –kirjasarja. STUK, 2002

Säteilyn käyttö, Olavi Pukkila (toim), Säteily- ja ydinturvallisuus –kirjasarja. STUK, 2004

Kliininen radiologia, Roberto Blanco Sequeiros ym (toim), Duodecim, 2016

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittamisen kannalta pakollisia opintosuoritteita: Ryhmätöiden valmistelu sekä purkutilaisuus. EXAM-tentin suorittaminen hyväksytysti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Miika Nieminen

 
Työelämäyhteistyö 

Luennoitsijat ovat säteiyn lääketieteellisen käytön ammattilaisia.

 
Lisätiedot 

Kurssi on lääkärikoulutukseen kuuluvaa lakisääteistä säteilysuojelukoulutusta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Säteilyturvallisuus lääketieteessä  Opintojakso  Meri Ojakangas  18.10.21 -22.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: