Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043027P Lääketieteellinen psykologia, 4 op 
Tunniste 043027P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Lääketieteellinen psykologia  Lyhenne Lääketieteellin 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tuula Hurtig 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

4 op/106 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodeilla III ja IV.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • oppii tarkastelemaan ihmistä ja ihmisen psyykkistä kehitystä elämänkaaressa
  • löytää erilaisia tapoja huomioida ja vaikuttaa psykologisin keinoin potilaisiin ja heidän käyttäytymiseensä.

Tavoitteena on lisäksi auttaa tulevaa lääkäriä/hammaslääkäriä huomaamaan oma osuutensa osana potilaan käyttäytymistä ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä kehittää tulevan lääkärin/hammaslääkärin vuorovaikutustaitoja ja edesauttaa opinnoissa ja työssä jaksamista.

 
Sisältö 

Kehityspsykologinen näkökulma ihmisen psyykkiseen kehitykseen, sosiaalipsykologinen näkökulma ihmisen käyttäytymiseen ja terveyspsykologinen näkökulma ihmisen motivointiin ja terveyskäyttäytymiseen.

 
Järjestämistapa 

Opetus toteutuu pääosin lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Luentoja 25 tuntia, verkkotentti, ryhmäopetusta 10 tuntia, ryhmätöitä 10 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia, verkkotyöskentelyä 5 tuntia.

 
Kohderyhmä 

Kurssi on pakollinen ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Osa kurssia on integroitu englannin Module III-kurssin kanssa.

 
Oppimateriaali 

Luennot ja luentoihin liittyvä ennakkomateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Verkkotentti, kirjallinen oppimistehtävä, verkkokeskustelu.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty+, hyväksytty, hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Tuula Hurtig

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: