Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043027P Lääketieteellinen psykologia, 4 op 
Tunniste 043027P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Lääketieteellinen psykologia  Lyhenne Lääketieteellin 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tuula Hurtig 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

4 op/108 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • oppii tarkastelemaan ihmistä ja ihmisen psyykkistä kehitystä elämänkaaressa
  • löytää erilaisia tapoja huomioida ja vaikuttaa psykologisin keinoin potilaisiin ja heidän käyttäytymiseensä.

Tavoitteena on lisäksi auttaa tulevaa lääkäriä/hammaslääkäriä huomaamaan oma osuutensa osana potilaan käyttäytymistä ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä kehittää tulevan lääkärin/hammaslääkärin vuorovaikutustaitoja ja edesauttaa opinnoissa ja työssä jaksamista.

 
Sisältö 

Kehityspsykologinen näkökulma ihmisen psyykkiseen kehitykseen, sosiaalipsykologinen näkökulma ihmisen käyttäytymiseen ja terveyspsykologinen näkökulma ihmisen motivointiin ja terveyskäyttäytymiseen.

 
Järjestämistapa 

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena.

 
Toteutustavat 

Luentoja 25 tuntia, verkkotentti, ryhmäopetusta 10 tuntia, ryhmätöitä 10 tuntia, itsenäistä työskentelyä 58 tuntia, verkkotyöskentelyä 5 tuntia.

 
Kohderyhmä 

Kurssi on pakollinen ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Osa kurssia on integroitu englannin Module III-kurssin kanssa.

 
Oppimateriaali 

Luennot ja luentoihin liittyvä ennakkomateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Verkkotentti, kirjallinen oppimistehtävä, verkkokeskustelu.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty+, hyväksytty, hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Tuula Hurtig

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Lääketieteellinen psykologia  Opintojakso  Tuula Hurtig  12.01.22 -12.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: