Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043026P Genomilääketiede I, 2 op 
Tunniste 043026P  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Genomilääketiede I  Lyhenne Genomilääketied 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Karppinen, Peppi Leena Elina 
Jukka Moilanen 
Joni Mäki 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

2 op /  54 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso pidetään 1. vuoden kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää perinnöllisyyden perusperiaatteet
  •  osaa tulkita perinnöllisiin sairauksiin liittyviä keskeisiä eettisiä asioita.
  •  tutustuu biopankkien käyttöön
  •  hallitsee teoreettisella tasolla uusimpia perinnöllisyyslääketieteessä käytettyjä tekniikoita.
 
Sisältö 

Perinnöllisyyden perusteet, geenitutkimuksessa käytettävät pääasialliset laboratoriomenetelmät sekä bioinformatiikka, biopankkitoiminta, genomiikan eettiset kysymykset.

 
Järjestämistapa 

Luennot, harjoituksia, kirjallinen kuulustelu.

 
Toteutustavat 

18 t luentoja, 4 t harjoituksia, 2 t kirjallinen kuulustelu sekä 30 t itsenäistä työskentelyä

 

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan suoritettavaksi yhtä aikaa:

- 043020P Molekyylibiologian perusteet 2 op

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Aittomäki, Moilanen ja Perola, 2016: Lääketieteellinen genetiikka. Duodecim.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5. Hylätty suoritus 0.

 
Vastuuhenkilö 

Peppi Karppinen (opintojakson toteutus ja käytännön asiat), Jukka Moilanen (genomilääketiede I ja II vastuuhenkilö)

 

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Genomilääketiede I  Opintojakso  Joni Mäki  10.05.22 -13.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Genomilääketiede I tentti  Tentti    16.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Genomilääketiede I tentti  Tentti    06.06.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: