Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043003Y Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku, 2 op 
Tunniste 043003Y  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Grekula, Sirpa Birgitta 
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1.lkv.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa käyttää lääketieteen ja hammaslääketieteen keskeisimpiä viitetietokantoja ja osaa tehdä kirjallisuushakuja. Hän osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä kriittisesti. Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.

 
Sisältö 

Jakson luennoilla, harjoituksissa ja oppimistehtävissä käsitellään seuraavia aiheita:

Kirjaston tiedonhakupalvelut, bibliometria, julkaisu lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, tieteelliset lehdet verkossa, Medline, Medic, Scopus, Web of Science, Cochrane, elektroniset kirjat ja viitteidenhallintaohjelma.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opintojakso koostuu etukäteistehtävistä, luennoista, ryhmälähtöisestä työskentelystä ja oppimistehtävien suorittamisesta.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen, ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen
Tieto ja tutkimus II
Reading for Academic Purposes
Scientific Communication
Solu- ja kehitysbiologia

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmätehtävien oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelijat hakevat solu- ja kehitysbiologian opintoihin liittyvään kirjalliseen työhön lähteitä ja viitteitä. Opiskelijat raportoivat suorittamansa tiedonhaun.

 
Arviointiasteikko 

Osaaminen arvioidaan käytämällä asteikkoa hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: