Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043003Y Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku, 2 op 
Tunniste 043003Y  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Grekula, Sirpa Birgitta 
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Laajuus 

2 op / 54 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi, Tieto ja tutkimus I ja II -kurssien yhteydessä

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee tiedonhaun periaatteet, osaa käyttää kirjaston kokoelmatietokantaa ja tieteenalan keskeisimpiä viitetietokantoja sekä osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä. Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.

 
Sisältö 

Julkaisutyypit lääketieteessä, elektroniset lehdet ja kirjat. Kirjaston kokoelmatietokanta ja lääketieteen alan keskeiset viitetietokannat. Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi ja viitteidenhallintaohjelma.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitukset pienryhmissä ja oppimistehtävät Moodle-oppimisympäristössä.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suoritetaan Tieto ja tutkimus I ja II -kurssien yhteydessä.

 

 

 
Oppimateriaali 

Luento- ja verkkomateriaali

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tehtävien suorittaminen oppimisympäristössä. Läsnäolo luennoilla ja pienryhmäopetuskerroilla.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Sirpa Grekula

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  23.08.21 -21.01.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: