Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
043002Y Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op 
Tunniste 043002Y  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuoden syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti yleisimmin opiskelussa tarvittavia työvälineitä, sovellusohjelmia ja kirjaston palveluja. Opintojakson lopussa opiskelija

  • osaa käyttää itsenäisesti yleisimmin opiskelussa tarvittavia työvälineitä
  • osaa rajata kirjallisen työn aiheen
  • pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
  • hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet
  • osaa suunnitella ja laatia tutkimussuunnitelman ja kirjallisen opinnäytteen
  • osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita

 

 

 

 

 
Sisältö 

Jakson luennoilla, harjoituksissa ja oppimistehtävissä käsitellään seuraavia aiheita:

1) Työasemien käyttö sekä opiskelussa tarvittavat ohjelmat

2) Tutkimustieto: Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka

3) Tutkimuksen suunnittelu

4) Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Kirjallisen opinnäytteen osat ja ulkoasu, tulosten esittäminen, taulukot ja graafiset esitykset, tekstiviitteet ja lähdeluettelo

 

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opintojakso koostuu etukäteistehtävistä, luennoista, ryhmälähtöisestä työskentelystä ja oppimistehtävien suorittamisesta.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku.
 

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmätehtävien oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson luentojen ja ryhmätehtävien yhteydessä suoritetaan osaamistestejä, jotka arvioidaan. Kirjallinen harjoitustyö.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  16.08.21 -11.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: