Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040300A Äidinkielen koe (kypsyysnäyte), 0 op / 0 ov 
Tunniste 040300A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)  Lyhenne Äidinkielen koe 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
jokin näistä opintojaksoista
    090602S-01 Tutkielman ohjaussopimus
    080705S-01 Tutkielma, opintosuunnitelma
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Outi Mikkola 

Kuvaus
Laajuus 

0 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Osaamistavoitteet 

Kypsyysnäytteen jälkeen opiskelija osaa kertoa omasta tutkimusaiheestaan hyvällä äidinkielellä. Hän osaa esittää keskeiset havainnot ja tulokset johdonmukaisesti ja analyyttisesti.

 
Sisältö 

Opiskelija voi suorittaa äidinkielen kielikokeen, kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Kypsyysnäytteen aiheen määrittelee opinnäytetyön ohjaaja opiskelijakohtaisesti. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa sekä äidinkielen taitoa että tutkielman aiheeseen perehtyneisyyttä. Sen tarkastavat sekä aiheen antanut opettaja että äidinkielen asiantuntija. Kypsyysnäytteen kieli on sama, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Siten ruotsinkielisessä oppilaitoksessa ylioppilas- tai vastaavan tutkinnon suorittanut kirjoittaa kypsyyskokeen ruotsin kielellä. Jos kypsyysnäyte on laadittu ruotsin kielellä, on opiskelijan suoritettava suomen kielen kielikoe. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tiedekunta määrää erikseen häneltä vaadittavasta kielikokeesta.

 
Toteutustavat 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen tiedekunnan järjestämässä tilaisuudessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tiedekunta järjestää tilaisuudet kypsyysnäytteen kirjoittamista varten erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Kypsyyskokeeseen on ilmoittauduttava WebOodissa. Äidinkielen tarkastajina toimivat (suomi), Outi Mikkola os. Kielikeskus, Linnanmaa, puh. (08) 553 3184, e-mail: outi.mikkola@oulu.fi sekä lehtori Hannu Niemi (ruotsi), os. Kielikeskus, Linnanmaa, puh. (08) 553 3208.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Lisätiedot 

Kypsyysnäytteen kieliasua koskevat vaatimukset on esitetty kielikeskuksen internetsivulla: target=_blank>http://www.oulu.fi/kielikeskus/liite2_kypsyysnayte.pdf

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: