Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040027Y Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät, 1 op 
Tunniste 040027Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Ajoitus 

1. lkv terveystieteiden tutkinto-ohjelma (kandidaattivaihe)
2. lkv hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat

3 lkv: hyvinvointitekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti tilastollisia perusmenetelmiä tutkimusaineiston analysointiin. Opiskelija hallitsee tulosten raportoinnin hyvien tieteellisten raportointikäytänteiden mukaisesti.

 
Sisältö 

Tilastolliset perusmenetelmät, paikallisen tilasto-ohjelman perusteet, tulosten raportointi, kirjoitusohjeet.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto -opetus

 
Toteutustavat 

040027Y (1 op) Tieto ja tutkimus III, oppimistehtävä

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen, hyvinvointitekniikan, lääketieteen tutkinto-ohjelmien ja terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.
Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen tehtävä, joka palautetaan Optimaan ilmoitettuun päivään mennessä. . Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.          

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

Hyväksilukeminen:  Opiskelija on suorittanut tilastotieteen aikaisempia yliopisto-opintoja vähintään 6 op. Opintojen täydennys tapauskohtaisesti jos aikaisempia opintoja vähemmän kuin 6 op.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021. Opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso on mahdollista suorittaa vain lääketieteen vastaavan opintojakson yhteydessä opettajan kanssa sovitulla tavalla, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Tieto ja tutkimus III, Oppimistehtävät (terveystieteet)  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  10.03.21 -28.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: