Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040026Y Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset, 1 op 
Tunniste 040026Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Ajoitus 

1. lkv terveystieteiden tutkinto-ohjelma (kandidaattivaihe)
2. lkv hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat

3 hyvinvointitekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden tutkimusaineistojen data-analysoinnin periaatteet ja menetelmät. Opiskelijan osaa käyttää itsenäisesti paikallista tilasto-ohjelmaa tutkimusaineiston analysointiin.

 
Sisältö 

Tilastolliset perusmenetelmät: muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

040026Y (1,0 op) Ryhmäharjoitukset

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen, hyvinvointitekniikan, lääketieteen tutkinto-ohjelmien ja terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.
Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.   

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

Hyväksilukeminen:  Opiskelija on suorittanut tilastotieteen aikaisempia yliopisto-opintoja vähintään 6 op. Opintojen täydennys tapauskohtaisesti jos aikaisempia opintoja vähemmän kuin 6 op.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021. Opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso on mahdollista suorittaa vain lääketieteen vastaavan opintojakson yhteydessä opettajan kanssa sovitulla tavalla, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Tieto ja tutkimus III, Ryhmäharjoitukset (terveystieteet)  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  10.03.21 -28.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: