Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040025Y Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti, 1.5 op 
Tunniste 040025Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Laajuus 

1,5 op

 
Ajoitus 

1. lkv terveystieteiden tutkinto-ohjelma (kandidaattivaihe)
2. lkv hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat

3 lkv: hyvinvointitekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden tilastollisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston keruun, analyysin, raportoinnin ja tilastollisen päättelyn periaatteet ja perusmenetelmät. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja.

 
Sisältö 

Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät. Tieteellinen artikkelin kriittinen lukeminen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

040025Y (1,5 op) Luennot ja tentti

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen, hyvinvointitekniikan, lääketieteen tutkinto-ohjelmien ja terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.
Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentojen ja oheismateriaalin kirjallinen kuulustelu. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.   

 
Arviointiasteikko 

1,2,3,4,5,hyl

Hyväksilukeminen: Opiskelija on suorittanut tilastotieteen aikaisempia yliopisto-opintoja vähintään 6 op. Opintojen täydennys tapauskohtaisesti jos aikaisempia opintoja vähemmän kuin 6 op.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021. Opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso on mahdollista suorittaa vain lääketieteen vastaavan opintojakson yhteydessä opettajan kanssa sovitulla tavalla, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Tieto ja tutkimus III, Luennot ja tentti (terveystieteet)  Opintojakso  1.5  Mimmi Tolvanen  09.03.21 -15.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieto ja tutkimus III, Luennot ja tentti tentti 2. uusinta  Tentti  Mimmi Tolvanen 
07.08.20pe 08.00-11.00
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: