Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040022Y Tieto ja tutkimus, Kirjallinen työ, 1.5 op 
Tunniste 040022Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus, Kirjallinen työ  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pentti Nieminen 

Kuvaus
Laajuus 

1,5 op

 
Ajoitus 

1.lkv.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet sekä osaa suunnitella ja kirjoittaa kirjallisen työn. Opiskelija osaa rajata kirjallisen työn aiheen, noudattaa annettuja kirjoitusohjeita ja soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita.

 
Sisältö 

Kirjallisen opinnäytteen rakenne, tekstin asettelu ja muotoilu, kieliasu, tulosten esittäminen, taulukot ja graafiset esitykset, lähdeaineistoon viittaaminen, tekstiviitteet ja lähdeluettelo.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus.

 
Toteutustavat 

040022Y (1,5 op) Tieto ja tutkimus, kirjallinen työ

 
Kohderyhmä 

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tieto ja tutkimus II

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali, kirjallisen työn opas ja kirjoitusohjeet

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Hyväksytty itsenäinen kirjallinen harjoitustyö

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.        

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksiluku: OPS 2017 lähtien opintojakso voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijoille.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

A500105 opintojakso korvaa 040012Y Tieto ja tutkimus / Knowledge and Research opintojakson OPS 2015 lähtien.

OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021. Opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso on mahdollista suorittaa vain lääketieteen vastaavan opintojakson yhteydessä opettajan kanssa sovitulla tavalla, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tieto ja tutkimus, Kirjallinen työ (terveystieteet, Tieto ja tutkimus I)  Opintojakso  1.5  Mimmi Tolvanen  01.09.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: