Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040021Y Tieto ja tutkimus, Työvälineet, 0.5-1 op 
Tunniste 040021Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus, Työvälineet  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus0.5-1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pentti Nieminen 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Ajoitus 

1.lkv.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Oulun yliopiston yhteisessä käytössä olevat tietotekniikan resurssit. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti lääketieteellisen tiedekunnan työasemia ja tietoliikennepalveluja sekä yleisimmin opiskelussa tarvittavia ohjelmia ja kirjaston palveluja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet.

 
Sisältö 

Työasemien käyttö, tietoturva ja tietosuoja, tietoverkkoyhteydet, opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet.

Kirjoitusohjeet ja tekstinkäsittely:
Kirjallisen opinnäytteen osat, tulosten esittäminen, taulukot ja graafiset esitykset, tekstiviitteet ja lähdeluettelo.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

040021Y (1 op) Tieto ja tutkimus I, työvälineet

 
Kohderyhmä 

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tieto ja tutkimus II
Reading for Academic Purposes
Scientific Communication

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja hyväksytyt oppimistehtävät.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.            

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksiluku: OPS 2017 lähtien opintojakso voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijoille.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mimmi Tolvanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

A500105 opintojakso korvaa 040012Y Tieto ja tutkimus / Knowledge and Research opintojakson OPS 2015 lähtien.

OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021. Opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso on mahdollista suorittaa vain lääketieteen vastaavan opintojakson yhteydessä opettajan kanssa sovitulla tavalla, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tieto ja tutkimus, Työvälineet (terveystieteet, Tieto ja tutkimus I)  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  01.09.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: