Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
031022P Numeeriset menetelmät, 5 op 
Tunniste 031022P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Numeeriset menetelmät  Lyhenne Numeeriset mene 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4338 Teknillinen matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sovellettu ja laskennallinen matematiikka 

Opettajat
Nimi
Marko Huhtanen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi. Opintojakson voi suorittaa englanniksi välikokeilla tai loppukokeella.

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi, periodi 3

 
Osaamistavoitteet 

Osaa numeeriset algoritmit laskennan perustehtävien ratkaisemiseksi. Osaa numeerisen lineaarialgebran perusteet ja joitain sen sovellutuksia. Tietää kuinka epälineaarisia tehtäviä ratkaistaan ja kuinka niitä esiintyy optimoinnissa. Tietää kuinka differentiaaliyhtälöitä ratkaistaan numeerisesti.

 

 
Sisältö 

Numeerinen lineaarialgebra, epälineaaristen yhtälöryhmien ratkaisumenetelmät,rajoittamaton optimointi,  funktioiden interpolointi ja approksimointi  ja numeerinen  integrointi, differentiaaliyhtälöiden numeeriset ratkaisumentelmät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h / Pienryhmäopetus 22 h / Itsenäinen opiskelu 85 h.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Matematiikan peruskurssit I ja II, Differentiaaliyhtälöt, Matriisialgebra

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Materiaali, joka on löydettävissä ja ladattavissa kurssin kotisivulta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Välikokeet tai loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Marko Huhtanen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ k2021, Numeeriset menetelmät  Opintojakso  Marko Huhtanen  12.01.21 -04.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: