Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
030005P Tiedonhankintakurssi, 1 op 
Tunniste 030005P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tiedonhankintakurssi  Lyhenne Tiedonhankintak 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Teknillinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ursula Heinikoski 

Kuvaus
Laajuus 

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

arkkitehtuuri 3. vsk kevätlukukausi, periodi III;

biokemia 3. vsk syyslukukausi;

biologia 3. vsk syyslukukausi, periodi I;

elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 3.vsk kevätlukukausi;

geotieteet 2. vsk kevätlukukausi, periodi IV;

kaivos- ja rikastustekniikka 3. vsk;

kemia 3. vsk syyslukukausi, periodi I;

konetekniikka 3. vsk;

maantiede 3. vsk, periodit I ja III;

matematiikka ja fysiikka 1. vsk kevätlukukausi, periodi III;

prosessi- ja ympäristötekniikka 2. vsk, syyslukukausi, periodi II; 

rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 2. vsk kevätlukukausi periodi IV;

tietotekniikka 2. vsk kevätlukukausi, periodi IV;

tietojenkäsittelytiede 1. tai 3. vsk;

tuotantotalous 3. vsk;

tuotantotalouden maisteriohjelma 1. vsk.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa hakea tieteellistä tietoa,
- osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

 
Sisältö 

Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi sekä viitteidenhallintajärjestelmä.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus; verkkomateriaali ja siihen liittyvät monivalintatehtävät, ohjatut harjoitukset, lopputehtävä ryhmätyönä.

 
Toteutustavat 

Ohjattuja harjoituksia 8 h, ryhmätyöskentelyä 7 h, itsenäistä työskentelyä 12 h

 
Kohderyhmä 

Pakollinen kaikille Teknillisen tiedekunnan, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sekä Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien kandivaiheen opiskelijoille. Lisäksi pakollinen tuotantotalouden maisterivaiheen opiskelijalle, jolla ei ole vastaavaa kurssia suoritettuna aiemmissa opinnoissaan. Vapaavalintainen biokemian opiskelijoille.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Biokemian tutkinto-ohjelmassa suoritetaan osana kurssia 740376A Kandidaatintutkielma.

 
Oppimateriaali 

Verkko-oppimateriaali Tieteellisen tiedonhankinnan opas 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa ohjatuissa harjoituksissa ja kurssitehtävien suorittamista.

 

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ursula Heinikoski

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(KO 3 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  02.09.20 -03.02.21
ilmoittautumisaika on päättynyt TUTA, Tiedonhankintakurssi  Opintojakso  Anne-Mari Kivinen  11.09.20 -04.02.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(MAAN 3 vsk)  Opintojakso  Klintrup, Outi-Mirjami  18.09.20 -08.02.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(TOL 1 vsk ja 3 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  21.09.20 -16.02.21
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(MATFYS 1 vsk), 1 kevät  Opintojakso  Ursula Heinikoski  07.01.21 -26.02.21
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(Elektr. & TLT) 3 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  18.01.21 -08.02.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi (arkkitehdit 3 vsk)  Opintojakso  Anne-Mari Kivinen  25.01.21 -22.03.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(TT 2 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  04.03.21 -08.04.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(GEO 2 vsk)  Opintojakso  Klintrup, Outi-Mirjami  15.03.21 -12.04.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi (RakY 2.vsk)  Opintojakso  Klintrup, Outi-Mirjami  16.03.21 -16.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi /(kesäryhmä)  Opintojakso  Ursula Heinikoski  31.05.21 -09.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: