Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
010136Y Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II, 1 op 
Tunniste 010136Y  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II  Lyhenne Humanistinen tu 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella periodilla II ja kevätlukukaudella periodilla IV. Suositellaan pro gradun aloittamisen yhteyteen.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa hakea tieteellistä tietoa opinnäytetyötään varten,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

 
Sisältö 

Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h.

 
Kohderyhmä 

Vapaavalintainen humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

 
Oppimateriaali 

Verkko-oppimateriaali:   http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta ja

target=_blank>http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Seija Kulmala ja Anna-Liisa Kärnä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II (2. periodi)  Opintojakso    01.11.18 -29.11.18
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II (4. periodi)  Opintojakso    14.03.19 -11.04.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: