Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
010132Y Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I, 1 op 
Tunniste 010132Y  Voimassaolo 01.08.2008 -
Nimi Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I  Lyhenne Humanistinen tu 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kaskela, Kari Matias 

Kuvaus
Laajuus 

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa hakea tieteellistä tietoa,
- osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

 
Sisältö 

Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

 
Järjestämistapa 

Lähi- tai verkko-opetus

 
Toteutustavat 

luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h

 
Kohderyhmä 

Lectures 10 h, self-study 17h

 
Oppimateriaali 

Verkko-oppimateriaali:

target=_blank>http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Seija Kulmala ja Anna-Liisa Kärnä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (intensiiviperiodi + kesä)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
15.05.18 -30.08.18

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: