Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687329S Seminaari, 10 op 
Tunniste 687329S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Seminaari  Lyhenne Seminaari 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1126 Arkeologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Vesa-Pekka Herva 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3./4. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa tehdä itsenäisen tutkimustyön. Hän on valmistellut oman tutkielman opettavassa vuorovaikutuksessa seminaariryhmän ja ohjaajien kanssa.

 
Sisältö 

Pro gradu -tutkielman eri osien esittäminen vaiheittain esim. tutkimussuunnitelma ja dispositioehdotus, johdanto ja osa työstä sekä lopuksi koko käsikirjoitus.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Kirjallisten harjoitustöiden laatiminen, esittäminen, opponointi ja aktiivinen seminaarityöskentely (väh. 20 h).

 
Kohderyhmä 

Arkeologian pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Arkeologian aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja muu tutkimusaineisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjalliset harjoitustyöt, opponointi ja seminaarityöskentely

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/Hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Vesa-Pekka Herva

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Seminaari/Seminaari, arkeologia  Opintojakso  10  Vesa-Pekka Herva  10.09.20 -15.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa