Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040419S Akuutit hätätilanteet - simulaatio-opetus, 0.5 op 
Tunniste 040419S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Akuutit hätätilanteet - simulaatio-opetus  Lyhenne Akuutit hätätil 
Laajuus0.5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Alahuhta, Seppo Matias 

Kuvaus
Laajuus  1,5 op 
Ajoitus  C 8 
Osaamistavoitteet  Hoito-ohjeiden toteuttamisen ohella opiskelijaryhmä oppii, että vuorovai-kutustaidoilla, johtamisella ja työnjaolla on keskeinen merkitys kriisitilanteiden hallinnassa. 
Sisältö  Opiskelijat saavat ryhmänä harjoitella käytännön taitoja elvytystilanteessa ja muissa potilaan henkeä uhkaavissa tilanteissa. 
Toteutustavat  Simulaatio-opetus toteutetaan 3-4 opiskelijan ryhmissä ja se jakautuu simulaattorin käytön opetukseen, itse simulaatioon ja palautteen antoon. 
Oppimateriaali  Luentomoniste/luentoja 
Suoritustavat ja arviointikriteerit  Osallistuminen similaatioharjoituksiin. 
Arviointiasteikko  Hyväksytty/hylätty 
Vastuuhenkilö  Professori Seppo Alahuhta 
Lisätiedot  Opetukseen otetaan parikymmentä ensihoidosta, anestesiologiasta ja tehohoidosta kiinnostunutta opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa