Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040415S Elvytyksen syventävä kurssi, 1.5 op 
Tunniste 040415S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elvytyksen syventävä kurssi  Lyhenne Elvytyksen syve 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Alahuhta, Seppo Matias 

Kuvaus
Laajuus 

1,5 op

 
Ajoitus 

C10

 
Osaamistavoitteet 

Perus- ja hoitoelvytysprotokollien kertaus ja niiden perusteiden ymmärtäminen sekä kyky soveltaa niitä käytäntöön.

 
Sisältö 

Teoreettinen opetus, simulaatioharjoitukset, 1.vuosikurssin opiskelijoiden opetus, vapaaehtoisena tutustuminen SEPE:en.

 
Toteutustavat 

Duodecimin Elvytys-verkkokurssi, perus- ja hoitoelvytysprotokollien läpikäynti perusteineen luennolla, perus- ja hoitoelvytyssimulaatioharjoitukset pienryhmissä, 1. vuosikurssin peruselvytysopetuksissa avustaminen.

 
Oppimateriaali 

Elvytyksen käypä hoito-suositus, Duodecim 2006, ERC:n elvytyssuositukset, Resuscitation 2005.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Duodecimin Elvytys-verkkokurssin suorittaminen, läsnäolo luennolla ja simulaatioharjoituksissa, läsnäolo 3-4:ssä 1. vuosikurssin peruselvytysopetuksista.

 
Arviointiasteikko 

Palautekeskustelut simulaatio-opetuksissa, hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Seppo Alahuhta

 
Lisätiedot 

Opetukseen otetaan 12 opiskelijaa C 10 kurssilta ilmoittautumisjärjestyksessä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa