Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
771114P Geologian peruskurssi II, 5 op 
Tunniste 771114P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Geologian peruskurssi II  Lyhenne Geologian perus 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3256 Geologia ja mineralogia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kaivannaisala 

Opettajat
Nimi
Juha Pekka Lunkka 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella peridilla II. Suositeltava suoritusajankohta 1. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa käyttää maaperägeologian peruskäsitteistöä, osaa kuvata maaperää muodostavat prosessit sekä tunnistaa keskeisimmät maalajit.

 
Sisältö 

Rapautuminen, eroosio, sedimentaatio. Kurssilla käsitellään myös maaperägeologian peruskäsitteistöä, maalajeja ja niiden ominaisuuksia sekä maalajeja muodostavia geologisia prosesseja.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

16 h luentoja, 8 h harjoituksia

 
Kohderyhmä 

1. vuoden opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Oppimateriaali 

Opintomoniste ja John Grotzinger & Thomas H. Jordan (2010 tai 2014) Understanding Earth, 6. painos tai 7. painos, luvut 5, 8, 15–21.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 

 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pakolliset harjoitukset ja kirjallinen kuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

5 -1 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Juha Pekka Lunkka ja Tiina Eskola

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi II  Opintojakso  Juha Pekka Lunkka  02.11.21 -14.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi II tentti  Tentti  Tiina Eskola,
Tiina Nikarmaa 
14.12.21
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi II tentti  Tentti  Juha Pekka Lunkka  17.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Geologian peruskurssi II tentti  Tentti  Tiina Eskola,
Tiina Nikarmaa 
11.01.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Geologian peruskurssi II tentti  Tentti  Juha Pekka Lunkka  14.01.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Geologian peruskurssi II tentti  Tentti  Tiina Eskola,
Tiina Nikarmaa 
01.02.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Geologian peruskurssi II tentti  Tentti  Juha Pekka Lunkka  04.02.22