Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
771113P Geologian peruskurssi I, 5 op 
Tunniste 771113P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Geologian peruskurssi I  Lyhenne Geologian perus 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3256 Geologia ja mineralogia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kaivannaisala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuoden syksyllä

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kertoa maapallon kehityshistorian, rakenteen ja toiminnan pääkohdat. Hänellä on näkemys niistä tekijöitä, jotka ovat muovanneet maapalloa kohti sen nykytilaa ja tulevaisuutta, ja hän osaa selittää maapallon toimintasysteemin osana aurinkokunnan toimintaa ja osana maailmankaikkeuden kehitystä. Opiskelija saa peruskäsityksen siitä, kuinka maan sisällä tapahtuvat geologiset prosessit tuottavat erilaisia kiviä ja ymmärtää, kuinka erilaiset kivien rakenteet indikoivat niiden syntyolosuhteita. Opiskelija osaa nimetä ja luokitella magmaattiset kivilajit ja tietää miten ja millaisissa olosuhteissa ne ovat muodostuneet ja ymmärtää metamorfisen fasieskonseptin. Opiskelija tunnistaa yleisimmät kivilajit makroskooppisesti ja tietää niiden päämineraalit sekä syntymekanismin.

 
Sisältö 

Alkuaineiden synty, Aurinkokunta, maapallon kehityshistoria, rakenne, maapallosysteemi. Magmatismi, metamorfoosi, tekto­niikka, magmojen synty ja kiteytyminen sekä vulkanismi. Metamorfoosi ja metamorfisten kivien synty. Laattatektoniikka ja tektoniset rakenteet. Kivilajien luokittelu.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus. Opetus totetutetaan perusopetukseen integroituna (POIA) opetuksena.

 
Toteutustavat 

36 h luentoja, 6 h kivilajiharjoituksia

 
Kohderyhmä 

Geologian opintoja aloittavat pää- ja sivuaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Mineralogian peruskurssi (771102P) on yleensä meneillään samaan aikaan.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on tarkoitettu johdannoiksi Magmakivien ja Metamorfisten kivien petrologian kursseille.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali. Lehtinen, M., Nurmi, P., Rämö, T.: Suomen kallioperä – 3000 vuosimiljoonaa. Suomen Geologinen Seura, Gummerus Jyväskylä, 1998, ISBN 952-90-9260-1, luvut 2-3 (saatavilla Suomen Geologisen Seuran nettisivuilta). John Grotzinger & Thomas H. Jordan: Understanding Earth, 7. painos (2014) tai 6. painos (2010), luvut 1-4, 6-7, 9-10, 12.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kuulustelu ja kivilajien tunnistustentti.

 
Arviointiasteikko 

5-1/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Kari Strand

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi I  Opintojakso  Kari Strand  31.08.21 -19.11.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi I tentti  Tentti  Kari Strand  18.11.21
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi I tentti  Tentti    24.11.21
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi I tentti  Tentti  Kari Strand  09.12.21
Ilmoittautumiseen Geologian peruskurssi I tentti  Tentti    15.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Geologian peruskurssi I tentti  Tentti    12.01.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Geologian peruskurssi I tentti  Tentti  Kari Strand  13.01.22