Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
724614P Vero-oikeus II, 5 op 
Tunniste 724614P  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Vero-oikeus II  Lyhenne Vero-oikeus II 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6350 Yritysjuridiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Opettajat
Nimi
Pulkkinen Markku 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Periodi 4

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee hyvin Suomen verojärjestelmän perusrakenteen. Opiskelija hallitsee Suomen yritysverotuksen periaatteet ja osaa arvioida kriittisesti eri yritysverotuksen muotoja tuntien myös yritysjärjestelyt, konsernit verotuksessa sekä yrityksen ja sen omistajan verotuksen erityiskysymykset. Samoin opiskelija osaa pääpiirteet verosuunnittelun mahdollisuuksista ja tuntee sen erityiskysymykset. Opiskelija tuntee pääpiirteissään uusimman oikeuskäytännön ja verolainsäädännön kehittämishankkeet sekä verotuksen ajankohtaiskysymykset.

 
Sisältö 

Vero-oikeuden menettelytavat ja menettelysäännökset. Vero-oikeuden prosessuaalinen normisto ja käytäntö. Vero-oikeuden ja veropolitiikan ajankohtaiskysymykset.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot (24 h), omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön (98 h) ja tentti (3 h).

 
Kohderyhmä 

Kauppatieteen pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Vero-oikeus 1

 
Oppimateriaali 

Myrsky & Räbinä: Verotusmenettely ja muutoksenhaku

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Tentissä ei saa käyttää vero-oikeuden kirjallista materiaalia.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Markku Pulkkinen

 
Lisätiedot 

Osallistujamäärä on rajattu

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Vero-oikeus II  Opintojakso  Pulkkinen Markku  16.03.21 -27.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Vero-oikeus II, 1.uusinta  Yleinen tentti  Pulkkinen Markku 
31.05.21ma 16.15-19.15