Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040011Y-03 Lääketieteen informatiikka, osa 3, kliiniset tietojärjestelmät, 0.5 op 
Tunniste 040011Y-03  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lääketieteen informatiikka, osa 3, kliiniset tietojärjestelmät  Lyhenne Lääketieteen in 
Laajuus0.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pentti Nieminen 

Kuvaus
Laajuus 

0,5 op

 
Ajoitus 

C5

 
Osaamistavoitteet 

 

Opiskelija perehtyy kliinisen tiedon hankintaan, potilastyön tietojärjestelmiin ja terveydenhuollon luokitusjärjestelmiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää itsenäisesti tietokonetta ja tietoverkkoa tutkimuksen ja kliinisen toiminnan työvälineenä.

 
Sisältö 

Lääkärin tietokannat, lääketieteellisen tutkimusjulkaisun arviointi ja potilastietojärjestelmät.

 
Toteutustavat 

 

Luentoja 6 t, harjoituksia 6 t ja omatoimiset harjoitustehtävät 4 t.

 
Oppimateriaali 


 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

 

Osallistuminen harjoituksiin sekä harjoitustehtävän hyväksytty suorittaminen

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Dosentti Pentti Nieminen (pentti.nieminen@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

 

Sisältyy juonteeseen Tutkijan taidot ja toiminta kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa