Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040011Y-02 Lääketieteen informatiikka, osa 2, Tiedonhankinta, 1 op 
Tunniste 040011Y-02  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lääketieteen informatiikka, osa 2, Tiedonhankinta  Lyhenne Lääketieteen in 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pentti Nieminen 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Ajoitus 

C2

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa tiedonhaun perusmenetelmistä ja käyttää niitä sekä osaa käyttää itsenäisesti lääketieteellisen tiedekunnan tarjoamia tietokantoja.

 
Sisältö 

Kirjaston atk-palvelut, 2. Julkaisu lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, 3. Tieteelliset lehdet verkossa, 4. Medline, 5. Medic, 6. Scopus, 7. Cochrane, 8. Elektroniset kirjat, 9. Viitteidenhallintaohjelma.

 
Toteutustavat 

 

Luentoja 4 t, ryhmäharjoituksia tietokoneluokassa 9 t ja omatoimiset harjoitustyöt 10 t.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

 

Osallistuminen harjoituksiin tietokoneluokassa sekä harjoitustehtävien suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Dosentti Pentti Nieminen (pentti.nieminen@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Sisältyy EBM-juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa