Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040118A Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia, 9.5-10 op 
Tunniste 040118A  Voimassaolo 01.01.2011 - 31.12.2011
Nimi Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia  Lyhenne Mikrobiologia: 
Laajuus9.5-10 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Olli Vainio 

Kuvaus
Laajuus 

9,5 op

 
Ajoitus 

C4

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa selittää perustiedot tauteja aiheuttavista mikrobeista, niiden ominaisuuksista ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelijan kykenee luettelemaan keskeisimmät ihmispatogeenit, niiden aiheuttamat taudit, diagnostiikan sekä niiden ensisijaiset hoitomenetelmät. Opiskelijan osaa myös arvioida mahdollisuudet mikrobitautien ehkäisemiseksi. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla elimistön immunologisen systeemin rakenteen, toiminnan ja keinot käyttää immunologisia menetelmiä diagnostiikassa.

 
Sisältö 

Bakteriologia, mykologia ja parasitologia: Mikrobiologian perusteet, käsitteet ja tutkimusmenetelmät. Perustiedot tauteja aiheuttavista bakteereista, sienistä ja parasiiteista sekä niiden epidemiologia, kliininen taudinkuva, laboratoriodiagnostiikka ja ensisijainen hoito Virologia: Virologian perusteet, virusten biologiset ominaisuudet ja virusdiagnostiset periaatteet. Perustiedot viruksista taudinaiheuttajina, niiden epidemiologia, kliininen taudinkuva sekä virustautien torjunta ja hoidon mahdollisuudet Immunologia: Immunologian perusteet ja käsitteet, adaptiivinen ja sisäsyntyinen immuunijärjestelmä, immuunijärjestelmän keskeisimmät solut ja kudokset sekä niiden toiminta, oikein toimiva immuunisysteemi mikrobeja vastaan sekä autoimmuunitaudit

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäopetus ja tutkielma.

 
Oppimateriaali 

Hedman, Heikkinen, Huovinen, Järvinen, Meri, Vaara (toim.) Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Osa 1, Mikrobiologia Duodecim 1. painos 2010 Abbas and Lichtman Basic Immunology. Functions and Disorders of the Immune System. Sauders, 3rd Updated Edition  Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.  

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot, osallistuminen pakolliseen opetukseen (ryhmäopetus) sekä tutkielman laatiminen.  

 
Arviointiasteikko 

Oppiminen arvioidaan kolmella samanarvoisella tentillä. Arvosana määräytyy tenttien ja tutkielman yhteispistemäärän perusteella. Arvosteluasteikko 0-5.  

 
Vastuuhenkilö 

Professori Olli Vainio.

 
Lisätiedot 

Opintojakso muuttuu 2012 lähtien.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa