Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080713A Sisätautioppi II, (täydentävät opinnot), 3-9 op 
Tunniste 080713A  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Sisätautioppi II, (täydentävät opinnot)  Lyhenne Sisätautioppi I 
Laajuus3-9 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Savolainen, Markku 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

suomi

 

 

 
Ajoitus 

C11

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee hoitamaan sisätautipotilaita asianmukaisesti sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa.Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida ja arvioida sisätautipotilaan oireiden perusteella taudinkuvaa ja sen kehittymisen suuntaa ja osaa arvioida kriittisesti alaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Opiskelija osaa arvioida ja määritellä hoidon porrastuksen merkitystä ja osaa toteuttaa sitä käytännössä.

 
Sisältö 

Sisätautiopin keskeiset asiat ja geriatrian kurssi.

 
Toteutustavat 

Sisätautioppi:
Luennot: 9 t
Teemapäivät: 6 t

Geriatria:
1. Ryhmäopetus 2 t.
2. Teemapäivät 16 t.

Ryhmäopetus ja teemapäivät ovat pakollisia.

 
Oppimateriaali 

Tilvis, R, Hervonen A, Jäntti P, Lehtonen A, Sulkava A: Geriatria (2001), Kustannus Oy Duodecim.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen pakolliseen opetukseen. Mahdolliset poissaolot pitää korvata seuraavana vuonna.
Sisätautiopin lopputentin hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Sisätautiopin lopputentissä on 8 kysymystä, jotka arvioidaan asteikolla 0–6 pistettä. Näin ollen lopputentin maksimisuoritus on 48 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä. Tenttisuoritus hylätään, mikäli tentin pistemäärä on alle 20 pistettä tai kysymys on jätetty kokonaan vastaamatta tai vastaus on nollan arvoinen.
Lopputentin osuus loppuarvosanasta on 50%.
Sisätautiopin loppuarvosanaan vaikuttavat lopputentin lisäksi hematologian, reumatologian, EKG/kardiologian, endokrinologian ja metabolisten sairauksien, nefrologian ja gastroenterologian tenttien arvosanat. Loppuarvosanan arviointiasteikko on seuraava:
51.7- 60.0 → 5, 43.4 - 51.6 → 4, 35.1 - 43.3 → 3, 26.8 - 35.0 → 2, 18.5-26.7 → 1.

 

 
Vastuuhenkilö 

Professori Antero Kesäniemi ( antero.kesaniemi@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Ennen lopputenttiin osallistumista vaaditaan hyväksytysti suoritetut välitentit, osallistuminen pakolliseen opetukseen C5-C6:lla ja Oulun seudun yhteispäivystyksen toimintaan. Lisäksi vaaditaan kurssilla tehdyt tutkimus- ja hoitosuunnitelmat 6:sta potilaasta ja 3:sta potilaasta epikriisit. Tenttiin ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti sisätautien klinikan opintoasiainsuunnittelijalle viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tenttiin voivat osallistua vain ne, jotka ovat ilmoittautuneet asianmukaisesti määräpäivään mennessä ja joilla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä. Sisätautiopin loppuarvosanan saaminen edellyttää sisätautien poliklinikka-amanuenssuurin suorittamista hyväksytysti.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa