Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080005Y Lääketieteen latina, 1.5 op 
Tunniste 080005Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lääketieteen latina  Lyhenne Lääketieteen la 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mika Nevalainen 

Kuvaus
Laajuus 

1.5 op

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Valmiudet lääketieteellisen latinan, erityisesti anatomian ja diagnostiikan määritysten omaksumiseen. Kurssilla tutustutaan latinan kielen rakenteeseen, latinan substantiivien ja adjektiivien taivutukseen.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa  laajemmin lääketieteellisen latinan sanastoa ja osaa työssään käyttää latinan kielisiä termejä ja niiden taivutusmuotoja kieliopillisesti oikein.

 
Sisältö 

Lääketieteen latinan ääntäminen. Substantiivien ja adjektiivien taivutus. Adjektiivi- ja genetiiviattribuutti. Prepositiot. Anatomian ja diagnostiikan määritykset. Anatomian ja lääketieteen perussanastoa. Sanakokeita deklinaatioiden mukaisesti.

 
Toteutustavat 

Luennot 9 h ja ryhmäopetusta 1 h.

 
Oppimateriaali 

Luentomonisteet. Lisäksi seuraavat kirjat ovat hyödyllisiä: Pitkäranta Reijo ja Mikkonen Laura: Lääketieteen sanakirja latina-suomi-latina WSOY, 2009. Pekkanen Tuomo: Ars grammatica - latinan kielioppi, 2004. Pitkäranta Reijo: Latina medicorum, Latinaa lääkäreille, 1980-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Vähintään 80 % osallistuminen luennoille ja kirjallinen kuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Lehtori Timo Sironen, opettajina LK, LuK Mika Nevalainen ja HuK Jukka Ahola.

 
Lisätiedot 

Kurssille otetaan vuosittain noin 50 opiskelijaa. Kurssi järjestetään, jos vähintään 20 opiskelijaa ilmoittautuu kurssille. Kurssi järjestetään anatomian yksikön ja humanistisen tiedekunnan yhteistyönä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa