Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090502A-08 Implantologia, 0.4-0.6 op 
Tunniste 090502A-08  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Implantologia  Lyhenne Implantologia 
Laajuus0.4-0.6 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus   0,4 op 
Opetuskieli   suomi 
Ajoitus   DC7 tai DC9, Syventävät opinnot 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijalla on hyvä yleiskuvaus implanttihoitojen perusteista, indikaatioista sekä tavanomaisten että komplisoituneiden purenta- ja luusto-olosuhteiden hoitovaihtoehdoista.

 
Sisältö 

Implanttikirurgia, implantologian mahdollisuudet ortodontiassa, ienestetiikka implantologiassa, kuvantaminen implanttikirurgiassa, implanttiprotetiikka

 
Toteutustavat   luennot, teemapäivä 
Suoritustavat ja arviointikriteerit   läsnäolovelvollisuus 
Arviointiasteikko   hyväksytty/hylätty 
Vastuuhenkilö 

Suu- ja leukakirurgia, professori/apulaisopettaja

 
Lisätiedot   Purennan kuntoutus -juonne 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa