Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
903008Y Saksan suullisen kielitaidon kurssi, 1.5 op 
Tunniste 903008Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Saksan suullisen kielitaidon kurssi  Lyhenne Saksan suullise 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8007 Kieliopinnot, saksa 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1.

 
Asema 

Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena.

 
Lähtötasovaatimus 

Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot.

 
Laajuus 

1,5 op

 
Opetuskieli 

saksa

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy sekä yleisissä että lääketieteellisen alan työtehtävien tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän pystyy aktiivisesti osallistumaan lääketieteellisiä aiheita koskeviin keskusteluihin. Hän osaa perustella näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

 
Sisältö 

Kurssin sisältö koostuu pääasiallisesti suullisista harjoituksista, joiden muotoja voivat olla parikeskustelut, ryhmäkeskustelut, roolisuoritukset, simulaatiot jne. Kurssilla harjoitellaan mm. erilaisia tilanteita sairaalassa ja lääkärin vastaanotolla, keskustellaan ajankohtaisista lääketiedettä koskevista aiheista sekä aiheista, jotka on sovittu osanottajien kanssa kurssin alussa.

 
Toteutustavat 

Opetusta on noin 2 tuntia viikossa ja itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien tekemistä.

 
Arviointiasteikko 

Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen).

 
Vastuuhenkilö 

Sabine Grasz

 
Lisätiedot 

Kurssi järjestetään Aapistiellä. Syyskuussa järjestetään infotilaisuus, jossa voi ilmoittautua kurssille. Ilmoittautua voi myös WebOodin kautta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa