Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
903007Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1.5 op 
Tunniste 903007Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Lääketieteellisen saksan tekstikurssi  Lyhenne Lääketieteellis 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8007 Kieliopinnot, saksa 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1.

 
Asema 

Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon Vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena.

 
Lähtötasovaatimus 

Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko joko B2, A2 tai A1 – kielenä tai vastaavat tiedot.

 
Laajuus 

1,5 op

 
Opetuskieli 

saksa

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lääketieteellisen alan yleisluonteista sekä tieteellistä tekstiä ja tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Hän osaa kommentoida tekstien sisältöä ja tehdä yhteenvedon tekstistä suomeksi. Opiskelija hallitsee eri lukustrategioita ja tuntee saksalaisen kirjallisen ilmaisun erityispiirteet.

 
Sisältö 

Tekstinymmärtämisharjoituksia erilaisista lääketieteen alan aiheista sekä tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja tarpeellisten keskeisten rakenteiden harjoittelua.

 
Toteutustavat 

Opetusta on n. 2 h viikossa, lisäksi itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien tekemistä.

 
Arviointiasteikko 

Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen).

 
Vastuuhenkilö 

Sabine Grasz

 
Lisätiedot 

Kurssi järjestetään Aapistiellä. Tammikuussa järjestetään infotilaisuus, jossa voi ilmoittautua kurssille. Ilmoittautua voi myös WebOodin kautta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa