Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080722A Kirurgian valinnainen kertauskurssi, 1 op 
Tunniste 080722A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kirurgian valinnainen kertauskurssi  Lyhenne Kirurgian valin 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Leppilahti, Juhana Ilmari 
Juha Saarnio 

Kuvaus
Laajuus  1 op 
Ajoitus  C11-12 
Osaamistavoitteet  Opintojakson päätyttyä opiskelijalla tulee olla käsitys keskeisimpien kirur-gisten tautien oireista, diagnostiikasta ja hoidosta. 
Sisältö  Kirurgian keskeisten kysymysten kertausta. Kahden päivän aikana asiantun-tijaluentoja ortopediasta, thorax- ja verisuonikirurgiasta, lastenkirurgiasta, gastroenterologiasta ja urologiasta. 
Toteutustavat  20 t luentoja. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit  Osallistuminen pakolliseen opetukseen. 
Arviointiasteikko  Hyväksytty / hylätty 
Vastuuhenkilö  Professori Tatu Juvonen, professori Jyrki Mäkelä 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kirurgian kertauskurssi (valinnainen)  Opintojakso    21.02.22 -22.02.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa