Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040105Y Epidemiologian perusteet, 1.5 op 
Tunniste 040105Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Epidemiologian perusteet  Lyhenne Epidemiologian 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Taina Lajunen 

Kuvaus
Laajuus  1,5 op 
Opetuskieli 

Opetuskielenä suomi. Englanninkielinen opetus mahdollista, mikäli kurssille ilmoittautuu useita ulkomaalaisia opiskelijoita.

 

 
Ajoitus 

Luennoidaan 2. vuoden keväällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä epidemiologian peruskäsitteet ja selittää epidemiologisten menetelmien perusteet lääketieteessä ja yleensä terveystieteissä.

 
Sisältö 

Epidemiologian kurssi sisältää luennot seuraavista aiheista: 1) Peruskäsitteet ja kausaalisuus, 2) tutkimusasetelman perusteet, 3) tarkkuus ja validiteetti, 4) altistuksen arviointi, 5) terveysvaikutuksen arviointi ja sairauden esiintyvyyden, yhteyden ja terveysvaikutuksen mittaluvut, 6) kohorttitutkimuksen perusteet, 7) kohorttitutkimuksen aineistonanalyysi, 8) tapaus-verrokkitutkimuksen perusteet, 9) tapaus-verrokkitutkimuksen aineiston analyysi ja 10) poikittaistutkimukset. Lisäksi kurssiin kuuluu kaksi ryhmätyönä suoritettavaa harjoituskertaa: 1)epidemiologian käsitteet ja menetelmät analyysiartikkeleiden pohjalta ja 2) laskuharjoitus. Opiskelijat arvioivat myös yksilöllisesti artikkelin (artikkelin kriittinen analysointitehtävä).

 
Toteutustavat 

Opetuksen toteutustavat: 10 tuntia luentoja, kaksi 3 tunnin harjoitusta ja artikkelin arviointi.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen opintoihin kuuluva, mutta myös terveystieteiden alalla tutkimusta suunnittelevalle soveltuva kurssi.

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Liittyy läheisesti saman lukukauden aikana suoritettavaan biostatistiikan kurssiin.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali. Oheisluettavaksi suositeltavat oppikirjat:  Hernberg S. Epidemiologia ja työterveys (1998) ja Rothman K. Epidemiology. An Introduction (2002).

Kurssikirjan saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot suositeltavia ja ryhmätöiden suoritus pakollinen.

 
Arviointiasteikko 

5 - 1 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kansanterveystieteen professori Jouni J.K. Jaakkola.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa