Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040112Y Lääketieteellinen biofysiikka, 2.5 op 
Tunniste 040112Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lääketieteellinen biofysiikka  Lyhenne Lääketieteellin 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Weckström, Matti Tapani 

Kuvaus
Laajuus 

2,5 op

 
Ajoitus 

C 3

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa biologisiin ilmiöihin liittyvästä fysiikasta ja biofysiikasta ja hän osaa suorittaa eräitä peruslaskutoimituksia biologisiin ilmiöihin liittyen. Opiskelija osaa myös kuvata ja arvioida perustietojen avulla säteilyn syntymekanismeja ja niiden vaikutuksista ihmiseen.

 
Sisältö 

Fysikalisen kemian, molekyylifysiikan, aineiden olomuotojen ja liikkeiden, biosähköisten ilmiöiden sekä säteilyfysiikan ja -biologian perusteita.

 
Toteutustavat 

Luentoja 20 h, laskuharjoituksia pienryhmissä 8 h, omatoimista työskentelyä 19 t

 
Oppimateriaali 

Luennot ja niistä koostuva moniste.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukuulustelun hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Arviointiasteikko 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Professori Matti Weckström

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa