Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040119Y Ympäristöterveydenhuolto, 1 op 
Tunniste 040119Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ympäristöterveydenhuolto  Lyhenne Ympäristötervey 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Timo Hugg 

Kuvaus
Laajuus  1,5 op 
Opetuskieli 

Opetuskielenä suomi. Englanninkielinen opetus mahdollista, mikäli kurssille ilmoittautuu useita ulkomaalaisia opiskelijoita.

 

 
Ajoitus 

Luennoidaan 2. vuoden keväällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ympäristön keskeisimmät vaikutukset terveyteen sekä ymmärtää lääkärin ja muiden ammattilaisten roolin ympäristöterveydenhuollossa.

 
Sisältö 

Ympäristöterveydenhuollon teemapäivä sisältää luennot seuraavista aiheista: 1) Ympäristö ja terveys, 2) Yhdyskuntailma, 3) Sisäympäristö, 4) Veden kemialliset vaaratekijät 5) Juomanveden ja elintarvikkeiden mikrobiologiset riskit 5) Kunnallinen ympäristöterveysvalvonta, ja 6) Lääkärin rooli ympäristöterveydenhuollossa .

 
Toteutustavat 

Teemapäivä johon kuuluu 6 tuntia luentoja, keskustelua ja loppukeskustelu.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen opintoihin kuuluva, mutta myös muualla opiskelevalle soveltuva.

 
Oppimateriaali 

Luentomuistiinpanot.

Mussalo-Rauhamaa H ym. (toim) Ympäristöterveys. Duodecim: Keuruu, 2007.

Kurssikirjan saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen teemapäivään ja kirjallinen kuulustelu.

 

 
Arviointiasteikko  Hyväksytty / hylätty. 
Vastuuhenkilö 

Kansanterveystieteen professori Jouni J.K. Jaakkola.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa