Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040117Y Potilaan haastattelu ja tutkiminen, 4 op 
Tunniste 040117Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Potilaan haastattelu ja tutkiminen  Lyhenne Potilaan haasta 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Juha Auvinen 
Savolainen, Markku 
Vasunta, Riitta-Liisa 

Kuvaus
Laajuus 

2,5 op

 
Ajoitus 

C4

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa erottaa potilas- ja lääkärikeskeisen haastattelun toimintaperiaatteet ja kuvata potilaan kliinisen tukimisen keskeiset toimintatavat. Lisäksi opiskelija osaa kuvata terveyskeskuksen ja sairaalan moniammatillista tiimityötä.

 
Sisältö 

Tutustuminen lääkärin työskentelyyn terveyskeskuksessa sekä päivystys- että ajanvarausvastaanotolla ja työskentelyyn hoitotiimissä. Haastattelutekniikan harjoittelu.

 
Toteutustavat 

 

Alkuseminaari, pienryhmäharjoitukset, käytännön terveyskeskusharjoittelu ja siihen liittyvät kirjalliset tehtävät.

 
Oppimateriaali 

Kumpusalo E, Ahto M, Eskola K, Keinänen-Kiukaanniemi S, Kosunen E, Kunnamo I, Lohi J (toim.): Yleislääketiede, Kustannus Oy Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna 2005. Sivut 93-104, 105-115 ja 116-123.
Campbell, T.L. & Larivaara, P. 2004. Working with Families in primary care. Teoksessa: Jones R & ym. (toim.). Oxford Textbook of Primary Medical Care. Oxford University Press, 2004 s. 299-303.
Larivaara, P, & Taanila, A. Towards interprofessional family-oriented teamwork in primary services:evaluation of an education programme. Journal of Interprofessional Care, 2004, 18/2:153-163.
Mustajoki, P., Saha, H. & Sane, T. (toim.): Potilaan tutkiminen. Kustannus Oy Duodecim, Saarijärvi 2003. Sivut 7-64.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen alkuseminaariin, pienryhmäharjoituksiin sekä käytännön jaksoon terveyskeskuksessa.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Markku Timonen

 
Lisätiedot 

Sisältyy kansanterveystieteen ja yleislääketieteen oppialojen opetusjuonteisiin 3) Potilaan tutkiminen ja hoitostrategiat (Liite 4).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa