Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080206A Reseptioppi, 0.5 op 
Tunniste 080206A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Reseptioppi  Lyhenne Reseptioppi 
Laajuus0.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Miia Turpeinen 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Ajoitus 

C5 / DC5

 
Osaamistavoitteet 

Reseptiopin opintojakson jälkeen opiskelijaa osaa asianmukaiset reseptin kirjoitustavat ja osaa kertoa viranomaisten lääkkeiden määräämistä, toimittamista ja korvattavuutta koskevista määräyksistä ja rajoituksista. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla apteekin roolin lääkkeiden toimittamisessa.

 
Sisältö 

Reseptin rakenne ja reseptiin kirjattava informaatio. Erilaiset reseptit ja niiden käyttötarkoitus. Lääkkeen määräämisestä ja apteekista toimittamisesta annetut määräykset; sekä sairausvakuutuksen määräykset lääkkeiden korvattavuudesta keskeisimmiltä osin. Apteekin, Kelan ja lääkärin/hammaslääkärin yhteistyö tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon saavuttamiseksi. Käydään läpi lääkkeiden rekisteröintiin ja myyntilupaan liittyviä kysymyksiä; lääkemuodot, lääkkeiden laadunvalvonta ja säilytys. 

 
Toteutustavat 

Luentoja, reseptinkirjoitusharjoituksia.

 
Oppimateriaali 

Ilari Paakkari: Käytännön reseptioppi (Kandidaattikustannus Oy 2006),
kurssilla opetetut asiat ja
Pharmaca Fennican aiheeseen liittyvät viranomaismääräykset ja luettelot.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä  

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kuulustelu. Hyväksyttävä suoritus edellyttää teoriaosuuden hallintaa sekä tyydyttävää reseptinkirjoitustaitoa.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Laboratoriopäällikkö Pirkko Viitala

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Reseptioppi  Opintojakso  0.5  Miia Turpeinen  13.09.21 -23.09.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa