Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080204A Kliininen syöpätautioppi, 4 op 
Tunniste 080204A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kliininen syöpätautioppi  Lyhenne Kliininen syöpä 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540111 Lääketiede: viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Karihtala, Peeter Johannes 
Turpeenniemi-Hujanen, Taina Marjatta 

Kuvaus
Laajuus 

4,0 op

 
Ajoitus 

C 11

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat kuvailla syöpäsairauksien etiologiaa ja tehdä diagnoosin perustellusti sekä toteuttaa perusterveydenhuollon lääkärille kuuluvan osan syöpäpotilaan hoidosta ja kuntoutuksesta ja seurata hoidon vaikuttavuutta.

Opiskelijat osaavat myös määritellä syöpätaudin ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä ja kertoa näistä potilaalle sopivalla tavalla. Lisäksi opiskelijat osaavat määritellä yhteiskunnan ja terveydenhuollon eri osa-alueiden osuuksia eri syöpämuotojen hoitoketjuissa.

 
Sisältö 

Luentoja kliinisen syöpätautiopin alalta. Syövän eri hoitomuodot ja niiden käyttö eri syöpätaudeissa, palliatiivinen ja terminaalivaiheen hoito. Tietyt syöpämuodot käsitellään luento-opetuksessa erillisen luento-ohjelman mukaan. Syöpäkivun hoitoa käsittelevää opetusta on integroitu anestesiaklinikan järjestämään kipu-teemapäivän ohjelmaan ja syövän epidemiologiaa ja seulontoja käsittelevä opetus kansanterveystieteen opetusohjelmaan ja eturauhassyövän hoitoa käsittelevä opetus kirurgian opetusohjelmaan.

 
Toteutustavat 

Luennot 30 t, ryhmäopetusta 24 t, josta osasto-opetusta 6 t, pkl-opetusta 6 t, seminaareja 10 t ja sädehoidon demonstraatioita 2 t.
Ohjatussa polikliinisessa työskentelyssä perehdytään syöpäpotilaiden tutkimuksiin, hoitoihin, kuntoutukseen ja seurantaan. Pyrkimyksenä on valmentaa opiskelija itsenäiseen työskentelyyn syöpäpotilaiden kanssa. Ohjatussa osastotyöskentelyssä ja professorin kierrolla opiskelija tutustuu syöpätautien kliiniseen diagnostiikkaan, taudin kulkuun ja hoitoon. Seminaarityöskentelyssä opiskelijat perehtyvät kliinisen työn kannalta keskeisiin osa-alueisiin (akutologia, syöpäpotilaan kohtaaminen, ongelmatapauksia, palliatiivinen hoito) ryhmäopetuksena käytännön esimerkkien valossa.

 
Oppimateriaali 

Joensuu, Roberts, Teppo, Tenhunen: Syöpätaudit, 2007, Kustannus Oy Duodecim
UICC: TNM-luokituskirja ja UICC Clinical Oncology, viim.painos.
Suositeltavaa kirjallisuutta : Joensuu H, Kouri M, Ojala A, Tenhunen M, Teppo L: Kliininen sädehoito. Duodecim viim.painos.
Vainio A, Hietanen P: Palliatiivinen hoito. Duodecim viim.painos.
Lahtinen T, Holsti LR: Kliininen säteilybiologia. Duodecim viim.painos.
MacDonald IS: Palliative Medicine. Oxford Univ Press 1998.
Bomford CK & Kunkler IH: Walter and Miller´s Textbook of Radiotherapy. Radiation Physics, Therapy and Oncology. Churchill Livingstone 2003.
Elonen E, Järviluoma E: Solunsalpaajaopas. Duodecim viim.painos.
Kallanranta T, Rissanen P, Vilkkumaa I: Kuntoutus. Duodecim viim.painos.
Hänninen: Saattohoito. Duodecim viim.painos.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppuarvosana määräytyy lopputentin perusteella. Tentti on mahdollista suorittaa myös seuraavilla kielillä: englanti, ruotsi, saksa. Kirjallinen alkutentti on suoritettava hyväksytysti ja käytännön ryhmätyöt tulee olla suoritettuna ennen lopputenttiä. Lopputentissä, joka on joko kirjallinen tai suullinen, edellytetään hyväksyttävään suoritukseen vähintään 50% maksimipistemäärästä. Lopputentti järjestetään 4 kertaa lukuvuodessa.

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

Professori Taina Turpeenniemi-Hujanen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kliininen syöpätautioppi  Opintojakso  Turpeenniemi-Hujanen, Taina Marjatta  02.08.21 -04.11.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kliininen syöpätautioppi tentti  Tentti    10.11.21
Ilmoittautumiseen Kliininen syöpätautioppi tentti  Tentti    13.12.21
Ilmoittautumiseen Kliininen syöpätautioppi tentti  Tentti    17.03.22