Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080001Y Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys, 4-5 op 
Tunniste 080001Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys  Lyhenne Lääkinnällinen 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540111 Lääketiede: viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Janne Liisanantti 

Kuvaus
Laajuus 

1,5 op

 
Ajoitus 

C 11-12

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla pelastustoiminnan organisaation ja järjestelyt yleensä ja poikkeusoloissa sekä suuronnettomuusriskit ja erityyppisten suuronnettomuuksien aiheuttamat vammat ja sairaudet. Opiskelija osaa kuvailla ja käytännössä soveltaa perustiedot lääkinnällisestä pelastuspalvelutoiminnasta ja osaa reflektoida ja arvioida omia ensihoitovalmiuksiaan ja perustella niiden ylläpitämisen ja kehittämisen tärkeyttä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kertoa, perustella ja toteuttaa elottoman potilaan hoidon.

 
Sisältö 

Pelastusorganisaatio ja väestönsuojelu, lääkärin asema ja velvoitteet pelastustoiminnassa, yleinen ja paikallinen valmiussuunnittelu, lääkärin toiminta suuronnettomuuden ensiapuryhmässä, potilasselvitys, potilaslajittelu (triage), lääkintäryhmän johtaminen, traumapotilaan tutkiminen ja ensihoito. Hoitoelvytys ja vaaralliset rytmihäiriöt.  .

 
Toteutustavat 

Osallistuminen asiantuntija luennoille:
- Alueelliset koulutuspäivät elvytyksestä ja lääkinnällisestä pelastustoimesta, 14 t
Simulaatio-opetus pienryhmille, 2 t 54

 
Oppimateriaali 

 


 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen koulutuspäiville ja ryhmäopetukseen

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Seppo Alahuhta

 
Lisätiedot 

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kolmannen opintovuoden anestesiologian opintojakson.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Hätätilapotilaan hoito ja potilasturvallisuus  Opintojakso  Timo Kaakinen  20.10.21 -25.01.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa