Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040108A Yleinen patologia, 3.5-5 op 
Tunniste 040108A  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Yleinen patologia  Lyhenne Yleinen patolog 
Laajuus3.5-5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Karttunen, Tuomo Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

4,5 op

 
Ajoitus 

C 3 (DC3)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojaksolla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat oppivat perusteet tulkita tautiprosessien syitä, mekanismeja ja kehitystä, niiden aiheuttamia morfologisia muutoksia ja toiminnallista ja kliinistä merkitystä

 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa selittää tautien synnyn perusmekanismit (etiologia, patogeneesi) ja tautien morfologisen, toiminnallisen ja kliinisen ilmentymisen, sekä käyttää niihin liittyvää terminologiaa. Opiskelija pystyy tunnistamaan tavallisimpien makro- ja mikroskooppisten muutosten yleiset piirteet ja selittämään tautimuutosten ja kliinisten oireiden ja löydösten välistä yhteyttä.

 
Sisältö 

Solujen adaptaatioreaktiot; solu ja kudosvaurio; infektioperäiset ja immunologiset mekanismit solu- ja kudosvauriossa; perinnölliset ja ympäristötekijät sairauksien synnyssä; tulehdusreaktio; paraneminen; nestetasapainon ja verenkierron häiriöt; kasvainpatologian perusteet; lääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen periaatteet.

 
Toteutustavat 

Luentoja 23 tuntia, yksilö- ja ryhmäharjoituksia 33 tuntia. Itseopiskelua. Tentti 3t.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjat:Underwood: General and systematic pathology, 4. painos 2004 tai 5.painos, 2009; (yleispatologian osuus);. tai Kumar V et al.: Robbins Basic Pathology, 7. painos 2003tai 8. painos, 2007. Vaihtoehtoiset oppikirjat: Kumar et al.: Robbins and Cotran, Pathologic basis of disease 2004 tai 2009; (Rubin & Strayer: Rubin’s  Patho­logy, 2005). Harjoitus­oppaat: Mikroskooppiharjoitusten opas (moniste; saatavissa Optimasta), Obduktiotekniikan opas (moniste, saatavissa Optimasta). Luentomonisteita (saatavissa Optimasta). Internetpohjainen opetus: http://www.medicine.oulu.fi/pato/opetus/YP_ATK_JOHDANTO.htm   Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen pakollisiin harjoituksiin ja kirjallinen tentti.

 
Arviointiasteikko 

1-5/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tuomo Karttunen

 
Lisätiedot 

Muut kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat kurssin 3 op:n laajuisena osallistuen luentoihin, teemapäivä opetukseen, mikroskopointiharjoituksiin, video-opetukseen, ATK-opetukseen ja erikoisdemonstraatioihin.

Opintojakso muuttuu 2012 alkaen

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa