Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040007Y Tieteellisen tutkimuksen perusteet, 1.5 op 
Tunniste 040007Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellisen tutkimuksen perusteet  Lyhenne Tieteellisen tu 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pentti Nieminen 

Kuvaus
Laajuus 

1,5 op

 
Ajoitus 

C2

 
Osaamistavoitteet 

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimustyön prosessin ja tieteellisen tiedon ominaisuudet: osaa hankkia tieteellistä tietoa, käsitellä, raportoida sekä soveltaa saatuja tuloksia erityisesti lääketieteessä ja hammaslääketieteessä.

 
Sisältö 

 

Tieteellinen viestintä, tutkimustyön suunnittelu ja tutkimusasetelmat, tulosten analysointi ja raportointi. Lisäksi käsitellään lääketieteellisen tutkimuksen erityiskysymyksiä kuten eettiset ohjeet, kliinistä lääkeainetutkimusta koskevat määräykset ja koe-eläinten käyttö tutkimuksessa.

 
Toteutustavat 

Luentosarja 10 t ja oppimistehtävien suorittaminen 24 t.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

 

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Dosentti Pentti Nieminen (pentti.nieminen@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Sisältyy EBM-juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa