Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040006Y Ensiapu, 1 op 
Tunniste 040006Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ensiapu  Lyhenne Ensiapu 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Alahuhta, Seppo Matias 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Ajoitus 

C2

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa kertoa mitkä ovat ihmisen henkiin jäämisen kannalta tärkeimmät elintoiminnot ja mikä merkitys näillä elintoiminnoilla on. Opiskelija tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa estää ensiapua vaativissa tilanteissa elimistön vammojen pahenemisen sekä yksinkertaisin toimenpitein ylläpitää ja elvyttää ihmisen elintärkeitä elintoimintoja, kunnes loukkaantunut tai sairastunut saadaan asianmukaiseen hoitoon. Opiskelija osaa kuvailla ensiavun jatkotoimenpiteiden pääperiaatteet ja arvioida niiden tarpeellisuutta. Opiskelija osaa perustella ensiaputaitojen tarpeellisuutta, on motivoitunut ylläpitämään ensiaputietojaan ja -taitojaan ja osaa tehdä toimintasuunnitelman näiden taitojen päivittämiseksi.

 
Sisältö 

Ensiavun tarkoitus, onnettomuustilanteen arviointi, peruselvytys, hengityksen akuutti vajaatoiminta, shokki, suuret verenvuodot, murtumat, haavat, palovammat, paleltumat, myrkytykset, tilannearviointi

 
Toteutustavat 

Luentoja 10 t, ryhmäopetusta 4 t

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen ryhmäopetuksiin.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Seppo Alahuhta

 
Lisätiedot 

Sisältyy Lääkärin Ammattiin Kasvu (LAK)-juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa