Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040005Y Biostatistiikka, 3 op 
Tunniste 040005Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Biostatistiikka  Lyhenne Biostatistiikka 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pentti Nieminen 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Ajoitus 

C4/DC4/HyTe

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tilastollisen päättelyn periaatteet sekä suunnitella, analysoida ja kerätä tilastollisen lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkimukseen aineistoa sekä raportoida tutkimuksen tulokset. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja.

 
Sisältö 

 

Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät

 
Toteutustavat 

Luentoja 18 t, harjoitukset 12 t, harjoitustyö ja omatoiminen opiskelu.

 
Oppimateriaali 

Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Duodecim, 2001.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja hyväksytty harjoitustyö. Oppikirjasta luennoilla ilmoitettavat sivut. Luentojen ja oppikirjan kirjallinen kuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

Arvosteluasteikko 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Dosentti Pentti Nieminen (pentti.nieminen@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Sisältyy Evidence Based Medicine(EBM)-juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa